วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

Blog เพื่อนการศึกษา

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

***คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ (ข้อสอบ แยกตามหน่วยการเรียนรู้)***

***คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ (ข้อสอบ แยกตามหน่วยการเรียนรู้)***


คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1


คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์  - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน


คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รูปเรขาคณิต

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รูปเรขาคณิตคู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การตวง

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การตวงคู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การหาร

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การหารคู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เงิน

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เงิน
คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เวลา

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เวลาคู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การคูณ

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การคูณ
คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การชั่ง

  คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การชั่ง
คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การวัดความยาว

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การวัดความยาว

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100
คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000

คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000