วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

Blog เพื่อนการศึกษา

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

***ภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ หลักและการใช้ภาษา)***


ภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ หลักและการใช้ภาษา)

ภาษาพาที

 • บทที่ 9 คิดไป รู้ไป
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (คิดไป รู้ไป)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (คิดไป รู้ไป)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 10 นอกเมือง ... ในกรุง
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (พลังงานคือชีวิต)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (พลังงานคือชีวิตบ)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 11 ส่งข่าว ... เล่าเรื่อง
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (ส่งข่าว ... เล่าเรื่อง)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (ส่งข่าว ... เล่าเรื่อง)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 12 ประชาธิปไตยใบเล็ก
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (ประชาธิปไตยใบเล็ก)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (ประชาธิปไตยใบเล็ก)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 13 ของดีในตำบล
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (ของดีในตำบล)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (ของดีในตำบล)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 14 ธรรมชาติเจ้าเอย
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (ธรรมชาติเจ้าเอย)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (ธรรมชาติเจ้าเอย)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 15 เล่นคำทาย
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (เล่นคำทาย)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (เล่นคำทาย)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 16 บันทึกความหลัง
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (บันทึกความหลัง)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (บันทึกความหลัง)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย

วรรณคดีลำนำ
 • บทที่ 1 กระต่ายไม่ตื่นตูม
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (กระต่ายไม่ตื่นตูม)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (กระต่ายไม่ตื่นตูม)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 2 แม่ไก่อยู่ในตะกร้า
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (แม่ไก่อยู่ในตะกร้า)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (แม่ไก่อยู่ในตะกร้า)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 3 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (เด็กเอ๋ยเด็กน้อย)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (เด็กเอ๋ยเด็กน้อย)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 4 ลกแกะของซาฟียะห์
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (ลูกแกะของซาฟียะห์)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (ลูกแกะของซาฟียะห์)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 5 กาเหว่าที่กลางกรุง
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (กาเหว่าที่กลางกรุง)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (กาเหว่าที่กลางกรุง)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 6 ธนูดอกไม้ กับเจ้าชายน้อย
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
*** แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
*** แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2thaip3-pasapatee-wannakadeelamnam

***ภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ หลักและการใช้ภาษา)***
ภาษาไทย ป.3 (ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ หลักและการใช้ภาษา)

ภาษาพาที

 • บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา (ทบตัวพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ อักษร ฑ และถ้อยคำที่สุภาพ)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 2 แต่เด็กซื่อไว้
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (แต่เด็กซื่อไว้)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (แต่เด็กซื่อไว้)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา (ทบตัวสะกด สระคงรูป และสระลดรูป)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 3 ป่านี้มีคุณ
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (ป่านี้มีคุณ)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (ป่านี้มีคุณ)
  • หลักภาษา และการใช้ภาษา   
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 4 อาหารดี ชีวีมีสุข
  • สาระสำคัญและเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (ป่านี้มีคุณ)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (ป่านี้มีคุณ)
  • หลักภาษา - และการใช้ภาษา (การผันวรรณยุกต์ ,คำทีระวิสรรชนีย์ และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ  
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 5 ทำดี ... อย่าหวั่นไหว
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (ทำดีอย่าหวั่นไหว)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (ทำดีอย่าหวั่นไหว)
  • หลักภาษา และการใข้ภาษา - คำคล้องจอง , กลอนสี่
  • หลักภาษา และการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 6 พลังงานคือชีวิต
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (พลังงานคือชีวิต)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (พลังงานคือชีวิต)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 7 ความฝันเป็นจริงได้
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (ความฝันเป็นจริงได้)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (ความฝันเป็นจริงได้)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 8 ภูมิใจภาษาไทยของเรา
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (ภูมิใจภาษาไทยของเรา)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (ภูมิใจภาษาไทยของเรา)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 9 คิดไป รู้ไป
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (คิดไป รู้ไป)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (คิดไป รู้ไป)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 10 นอกเมือง ... ในกรุง
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (นอกเมือง ... ในกรุง)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (นอกเมือง ... ในกรุง)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 11 ส่งข่าว ... เล่าเรื่อง
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (ส่งข่าว ... เล่าเรื่อง)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (ส่งข่าว ... เล่าเรื่อง)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 12 ประชาธิปไตยใบเล็ก
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (ประชาธิปไตยใบเล็ก)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (ประชาธิปไตยใบเล็ก)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 13 ของดีในตำบล
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (ของดีในตำบล)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (ของดีในตำบล)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 14 ธรรมชาติเจ้าเอย
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (ธรรมชาติเจ้าเอย)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (ธรรมชาติเจ้าเอย)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 15 เล่นคำทาย
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (เล่นคำทาย)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (เล่นคำทาย)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 16 บันทึกความหลัง
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (เล่นคำทาย)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (เล่นคำทาย)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย

วรรณคดีลำนำ
 • บทที่ 1 กระต่ายไม่ตื่นตูม
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (กระต่ายไม่ตื่นตูม)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (กระต่ายไม่ตื่นตูม)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 2 แม่ไก่อยู่ในตะกร้า
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (แม่ไก่อยู่ในตะกร้า)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (แม่ไก่อยู่ในตะกร้า)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 3 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (เด็กเอ๋ยเด็กน้อย)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (เด็กเอ๋ยเด็กน้อย)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 4 ลกแกะของซาฟียะห์
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (ลูกแกะของซาฟียะห์)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (ลูกแกะของซาฟียะห์)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 5 กาเหว่าที่กลางกรุง
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (กาเหว่าที่กลางกรุง)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (กาเหว่าที่กลางกรุง)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
 • บทที่ 6 ธนูดอกไม้ กับเจ้าชายน้อย
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • ใบงานจากเรื่อง (ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย)
  • แบบทดสอบจากเรื่อง (ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย)
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - ใบงาน
  • หลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบ
  • แบบทดสอบการอ่านจับใจความ
  • แบบฝึกหัดการเขียนบรรยาย
*** แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
*** แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

ThaiP3-wannakadeelamnam-Lesson6-8ThaiP3-wannakadeelamnam-Lesson6-7ThaiP3-wannakadeelamnam-Lesson6-6ThaiP3-wannakadeelamnam-Lesson6-5
ThaiP3-wannakadeelamnam-Lesson6-4

Download - เนื้อหา


วรรณคดีลำนำ - บทที่ 6 หลักภาษาไทย และการใช้ภาษา

คำราชาศัพท์

      คำราชาศัพท์ 
      คำราชาศัพท์ แปลตามศัพท์ว่า ศัพท์เฉพาะพระราชา หรือศัพท์หลวง ในตำราหลักภาษาไทยทั่ว ๆ ไปนั้น คำราชาศัพท์ หมายถึง ศัพท์หรือถ้วยคำเฉพาะบุคคลทั่วไปที่ใช้กับสุภาพชนด้วย
     เหตุที่ต้องมีคำราชาศัพท์ เพราะ
1)    ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ราษฎรมีความเคารพเทิดทูน การใช้คำพูดจึงใช้ศัพท์สำหรับพระราชาเพื่อให้เกิดการยกย่อง
2)  บางครั้งราษฎรมีโอกาสใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ จึงจำเป็นที่จะต้องรู้จักคำราชาศัพท์ เพื่อจะได้ใช้ในการกราบบังคมทูลให้ถูกต้อง ทั้งยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีด้วย
3)   คำราชาศัพท์เป็นการใช้ถ้อยคำที่สุภาพให้เหมาะแก่ฐานะ และบุคคล จึงถือเป็นการแสดงมารยาทอันดีของวัฒนธรรมไทย
4)  คำราชาศัพท์ยังต้องใช้ในวรรณคดีไทย กวีจึงมักใช้คำราชาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ ถ้าผู้เข้าใจในความหมายก็จะทำให้อ่านวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ ได้ซาบซึ้งยิ่งขึ้น

การใช้คำราชาศัพท์ตามที่มีประเพณีกำหนด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
1)    คำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
2)  คำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระภิกษุสงฆ์
3)   คำศัพท์ที่ใช้สำหรับสุภาพชน

วิธีการใช้คำราชาศัพท์ มีดังนี้
1)    คำที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้ว เช่น เสด็จ ตรัส โปรด ประทับ สวรรคต เป็นต้น
2)  คำที่นำมาเป็นคำราชาศัพท์โดยการเติม พระ พระราช ทรง ทรงพระ ข้างหน้าคำนามหรือคำกริยา เพื่อให้เป็นคำราชาศัพท์ เช่น พระเกศา พระพักตร์ พระราชประสงค์ พระราชดำริ ทรงปืน ทรงเรือใบ ทรงพระอักษร ฯลฯ

คำราชาศัพท์ เป็นวัฒนธรรมทางภาษา และมีวิธีใช้ถ้อยคำตามฐานะของบุคคล มีทั้งใช้เป็นคำนาม คำสรรพนาม และคำกริยา


ตัวอย่างคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์
ความหมาย
อัยกา
พระชนนี
กันแสง
บิตุรงค์ , พระบิดา , บิตุเรศ
บรรทม
พระทัย
พระพักตร์
พระบัญชา
ตรัส , รับสั่ง
พระหัตถ์
กริ้ว , โกรธา
ฯลฯ
ตา , ปู่
แม่
ร้องไห้
พ่อ
นอน
หัวใจ
หน้า
คำสั่ง  
พูด
มือ
โกรธ
ฯลฯ

ตัวอย่างคำศัพท์ที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์

คำศัพท์
ความหมาย
จำวัด
ฉัน
อาพาธ
สรงน้ำ
ปลงผม
ภัตตาหาร
อาสนะ
ฯลฯ
นอน
กิน
ป่วย
อายน้ำ
โกนผม
อาหาร
ที่นั่ง
ฯลฯ

ตัวอย่างคำสุภาพ

คำสุภาพ
ความหมาย
เท้า
สุนัข
วิฬาร์
นารีจำศีล
อุลิด
กล้วยกระ
ปลามัจฉะ
ปลาหาง
ปลาใบไม้
ปลายาว
ผักทอดยอด
ผักรู้นอน
ฯลฯ
ตีน
หมา
แมว
กล้วยบวชชี
แตงโม
กล้วยไข่
ปลาร้า
ปลาช่อน
ปลาสลิด
ปลาไหล
ผักบุ้ง
ผักกระเฉด
ฯลฯ

      กลอนบทละคร
      กลอนบทละคร มีลักษณะคล้ายกับกลอนแปด หรือกลอนสุภาพทุกประการ ยกเว้นวรรคแรกที่นิยาใช้คำว่า มาจะกล่าวบทไป” หรือ เมื่อนั้น สำหรับตัวละครสำคัญและคำว่า บัดนั้น สำหรับตัวละครสามัญ กลอนบทละครวรรคหนึ่ง ๆ อาจมีได้ 6 – 9 คำ โดยถือเอาทำนองเพลงที่จะใช้ร้องเป็นสำคัญ     ตัวอย่างคำประพันธ์

                                    เมื่อนั้น             องค์พระไชยเชษฐ์เรืองศรี
เห็นศรกุมารชาญฤทธี          กลับเป็นมาลีประหลาดใจ
วิปริตผิดเพศไม่เคยพบ        พระปรารภพิศวงสงสัย
คิดพลางทางเสี่ยงศิลป์ชัย    เดชะฤทธิไกรธนูนี้

     Download - เนื้อหา


ThaiP3-wannakadeelamnam-Lesson6-3
ThaiP3-wannakadeelamnam-Lesson6-2ThaiP3-wannakadeelamnam-Lesson6-1

Download - เนื้อหา
วรรณคดีลำนำ - บทที่ 6 ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย  

สาระสำคัญ
ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย เป็นตอนหนึ่งใน บทละครนอก เรื่อง ไชยเชษฐ์ ที่กล่าวถึง เจ้าชายน้อยนารายณ์ธิเบศร์ ที่ไม่รู้ว่าว่า พระไชยเชษฐ์ คือพระบิดา จึงยิงธนูไปใส่หมายจะทำร้ายด้วยความโกรธ แต่ลูกธนูกลายเป็นดอกไม้ พระไชยเชษฐ์ก็แผลงศรไปใส่เจ้าชายน้อยนารายธิเบศร์เช่นกัน ลูกศรนั้นก็กลายเป็นอาหาร ทำให้สองพ่อลูกไดทำความรู้จักกันว่า เป็นพ่อลูกกันจริง ๆ

เนื้อเรื่องย่อ
      ตอนที่ 1
      เด็กชายแดนชอบฟังนิทานเป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะนิทานที่ตากับยายเล่า ปีนี้เขาเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชอบอ่านหนังสือนิทาน ทุกครั้งที่อ่านเจอข้อความที่ว่า กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว” เขาจะมีความสุขมาก
      ในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ แดนจะขลุกอยู่ในห้องหนังที่ที่บ้านแทบทั้งวัน เพราะพ่อของเขาที่เป็นทหาร และแม่ของเขาที่เป็นบรรณารักษ์เก็บสะสมหนังสือไว้จำนวนหนึ่ง
      ที่บ้านของแดนมีสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว รวม 6 คน คือ พ่อ แม่ พี่เดือน แดน ตา และยาย ยายของแดนเป็นนักเล่านิทานตัวยง ส่วนตาก็จัดได้ว่า เป็นหนอนหนังสือคนหนึ่ง
      คืนวันหนึ่ง พ่อ แม่ และพี่เดือนไปทำธุระที่ต่างจังหวัด ตาจึงให้แดนอ่านหนังสือให้ฟัง ตอนแรกแดนก็อิด ๆ ออด ๆ เพราะเขาชอบอ่านหนังสือในใจคนเดียวมากกว่าจะได้ไม่มีใครรู้ว่าเขาอ่านผิด แต่ในที่สุด แดนก็ต้องอ่านหนังสือที่ตาหยิบยื่นมาให้ เป็น บทละครนอก เรือง ไชยเชษฐ์” บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แดนพลิกดู เขาก็คิดว่า คงน่าเบื่อไม่สนุกเหมือนนิทานเกี่ยวกับสัตว์ หรือการ์ตูนที่เขาชอบ แต่พอยายเอ่ยข้นมาว่า ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเจ้าชายน้อย ๆ .....” แดนก็หูผึ่งขึ้นมาทันที เขาขอให้ยายเล่าเรื่องย่อ ๆ ให้ฟังก่อนที่เขาจะอ่าน ยายจึงเล่าว่า .......

      มีเมือง ๆ หนึ่ง ชื่อ เหมันต์ มีพระราชานามว่า ไชยเชษฐ์ มีพระมเหสีชื่อ สุวิญชา ซึ่งเป็นธิดาเลี้ยงของพระยายักษ์ชื่อ ท้าวสิงหล พระไชยเชษฐ์มีนางสนม 7 คน แต่พระองค์โปรดปรานนางสุวิญชามากที่สุด ทำให้นางสนมทั้งเจ็ด เกิดความอิจฉาริษยาหาเรื่องใส่ร้ายนางสุวิญชาอยู่เสมอ
      วันหนึ่งนางสนมทั้งเจ็ด ได้สร้างข่าวลือลวงให้พระไชยเชษฐ์เสด็จออกไปคล้องช้างเผือกในป่า นางสุวิญชากำลังมีครรภ์ใกล้คลอดพอดี ครั้นพอนางประสูติพระโอรสออกมา นางสนมทั้งเจ็ดก็ขโมยทารกน้อยนั้นไปฝัง แล้วนำท่อนไม้มาวางไว้แทน แล้วบอกพระไชยเชษฐ์เมื่อกลับมาจากป่าว่า นางสุวิญชาคลอดลูกออกมาเป็นท่อนไม้ พระไชยเชษฐ์เข้าใจผิดจึงขับไล่นางสุวิญชาออกจากเมือง นางวิฬาร์ (แมว) เป็นพี่เลี้ยงของนางสุวิญชาได้ไปช่วยโอรสน้อยไว้ได้ แล้วจึงพากันกลับไปอยู่กับท้าวสิงหล ซึ่งภายหลังพระไชยเชษฐ์รู้ความจริงทุกอย่าง จึงสำนึกผิดออกเดินทางติดตามนางสุวิญชากับโอรส เพื่อรับกลับพระนคร

      พอมาถึงตอนนี้ ยายก็หยุดเล่า พับผ้าต่อ ตานึกสนุกจึงเล่าต่อ ความว่า ........

      พระโอรสองค์นั้น ชื่อ นารายณ์ธิเบศร์ มีอายุ 7 ขวบแล้ว หน้าตาน่ารัก กล้าหาญ และเฉลียวฉลาด คอยถามพระมารดาอยู่เสมอว่า แท้จริงแล้ว พ่อของตนคือใคร

      ตาพูดแล้วหยิบหนังสือจากมือของแดนไปเปิดหน้าที่คั่นไว้ เพราะเป็นตอนที่กล่าวถึงพระนารายณ์ธิเบศร์พอดี แล้วบอกให้แดนอ่าน คราวนี้แดนไม่อิดเอื้อนอีกแล้ว เพราะเขาอยากรู้เรื่องเร็ว ๆ ตอนที่แดนอ่าน เป็นกลอนบทละครถอดความเป็นร้อยแล้วแล้วพอสรุปได้ว่า
     
      เจ้าชายนารายณ์ธิเบศร์อายุได้ 7 ขวบ มีหน้าตาน่ารัก อยู่ในเมืองสิงหล พอวันที่จะได้พบกับพระบิดา ก็บังเกิดเหตุให้อยากรู้ถึงพ่อที่แท้จริงว่า เป็นใคร จึงไปถามนางสิวิญชาผู้เป็นมารดา พอถูกลูกถามถึงพ่อ นางสุวิญชาก็เอาแต่ร้องไห้ แล้วบอกว่าคือท้าวสิงหล ถ้าไม่เชื่อก็ไปถามท่านดู เจ้าชายน้อยจึงไปเฝ้าท้าวสิงหลเพื่อทูลความจริง
     
      พออ่านถึงตอนนี้ ตาบอกแดนว่า เป็นตอนสำคัญต้องอ่านให้ดี อย่าให้ตกหล่น แดนจึงอ่าน พอสรุปความได้ว่า

      เจ้าชายนารายณ์ธิเบศร์มาเข้าเฝ้าท้าวสิงหลแล้วทูลถามว่าใครเป็นพ่อของตน เพราะตั้งแต่จำความได้ ก็ยังไม่รู้จักหน้าตา ถามแม่ แม่ก็บอกว่าตานั่นแหละเป็นพ่อ ซึ่งก็แปลก เพราะแม่ยังสาว แต่ตาแก่แล้ว แถมยังไม่ได้นอนร่วมห้องกันอีกด้วย

      พอแดนอ่านถึงตอนนี้ ยายก็หัวเราะร่วนแล้วว่า เจ้าชายนารายณ์ธิเบศร์ช่างฉลาดนัก พูดจาทำเอาคนแก่อย่างท้าวสิงหลสะอีกเลย” แดนก็หัวเราะชอบใจ เขาเผลอคิดไปว่า เจ้าชายน้อยคงคล้ายเขานั่นแล้ว แล้วก็อ่านต่อ พอสรุปความได้ว่า .....

      ท้าวสิงหลบอกกับเจ้าชายน้อยรายณ์ธิเบศร์ว่า เพราะใคร ๆ เขาเห็นพระองค์แก่ชรามากเกินไป ไม่เหมาะที่จะให้เรียกพ่อ เลยให้เรียกตา ซึ่งดูเหมาะสมกว่าก็เท่านั้น” เจ้าชายน้อยจึงสิ้นสงสัย และได้ทูลลาขอไปเที่ยวป่าล่าสัตว์ ท้าวสิงหลก็อนุญาต เจ้าชายน้อยจึงเสด็จขึ้นม้าควบออกจากเมืองไปพร้อมพี่เลี้ยงทั้งสี่ และบรรดาเหล่าทหาร พอถึงป่า ก็บัญชาให้ทหารวางกับดักสัตว์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วไปต้อนสัตว์มาให้ติดกับ พอทหารจับสัตว์ได้ ก็นำมาถวายเจ้าชายน้อย เจ้าชายน้อยทรงชื่นชมเล่นสักพักแล้วก็ทรงปล่อยไปจนหมด

      แดนหยุดอ่านแล้วชื่นชมเจ้าชายน้อยที่ใจดีจับสัตว์ได้ก็ปล่อยไปโดยไม่ฆ่า ยายก็พูดชื่นชมเจ้าชายน้อย และชมแดนที่อ่านหนังสือดีขึ้นมากด้วย แล้วยายก็ส่งขั้นน้ำเย็นลอยดอกมะลิให้ดื่ม พร้อมกับบอกว่า คนสมัยก่อนชอบลอยดอกมะลิในขันน้ำดื่ม น้ำในขันจึงทั้งหอมทั้งเย็น ดื่มแล้วชื่นใจ เพราะดอกมะลิสมัยก่อนปลูกกันโดยไม่ฉีดยาฆ่าแมลง แต่ดอกมะลิทุกวันนี้ เจ้าของสวนพ่อยาฆ่าแมลง จึงไม่ควรนำมาลอยในน้ำดื่ม
      แดนเริ่มอ่านหนังสือต่อ พอสรุปความได้ว่า ..............

      เจ้าชายนารายณ์ธิเบศร์ขี่ม้าไล่ต้อนฝูงสัตว์อยู่ท่ามกลางบรรดาทหารที่อยู่ในวัยเดียวกันแล้วเจ้าชายน้อยก็ยิงธนูไปที่ต้นรัง ทำให้เกิดเสียงดังลั่นไปทั้งป่า จนทำให้พระไชยเชษฐ์ และพี่เลี้ยงที่อยู่ในบริเวณใกล้ ๆ พากันตกใจ และชวนกันออกค้นหาที่มาของเสียง จนกระทั้งมาพบกับเข้าชายน้อยรารายณ์ธิเบศร์และบรรดาทหารตัวน้อย ๆ พระไชยเชษฐ์พอได้เห็นหน้าตาของเจ้าชายน้อยก็สอบถามพี่เลี้ยงที่สี่ของพระองค์ว่า กุมารน้อยนั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใคร หน้าตาน่ารัก หากจะเข้าไปคุยด้วยอาจจะร้องไห้ได้ ฝ่ายพี่เลี้ยงทั้งสี่พิศดูพระกุมารแล้วลงความเห็นเดียวกันว่า พระกุมารมีหน้าตาเหมือนพระไชยเชษฐ์มาก ต้องเป็นพระโอรสแน่ ๆ พระไชยเชษฐ์ก็ทรงเห็นด้วย ทำให้ทรงคิดถึงนางสิวิญชามากยิ่งขึ้น พระองค์จึงยืนดูพระกุมารอยู่เฉยๆ ฝ่ายพระนารายณ์ธิเบศร์ เห็นคนมายืนดูก็ขัดใจ จึงให้ทหารตัวน้อย ๆ ไปต่อว่า พระไชยเชษฐ์ก็มิได้ถือสา เพราะเห็นว่าเป็นเด็ก จึงทรงยั่วเย้าเล่น จนร้องไห้กลับมาฟ้องพระนารายณ์ธิเบศร์ไปตาม ๆ กัน พระนารายณ์ธิเบศร์ก็โกรธ ให้ทหารจับตัวพระไชยเชษฐ์และพี่เลี้ยงมา

      แดนอ่านมาถึงตรงนี้ เขารู้สึกตื่นเต้นไปกับเหตุการณ์ในเรื่องมากว่าเจ้านายนารายณ์ธิเบศร์กำลังโกรธจัด ให้ทหารไปจับพระบิดาของตนเอง เหตุการณืต่อไปน่าระทึกใจเสียจริง ๆ พอดียายบอกให้เขาเข้านอนได้แล้ว ไว้อ่านต่อพรุ่งนี้

      ตอนที่ 2
      รุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์ แม้จะไม่ต้องไปโรงเรียน แดนก็ยังตื่นแต่เช้า รีบอาบน้ำแต่งตัว แล้วลงไปหายายที่ทำกับข้าวเสร็จพอดี เช้านี้ ยายผัดข้าวผัดกับแกงจืดและไข่ดาว แดนกินอาหารเช้าอย่างรีบเร่ง เพราะจิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องราวของเจ้าชายนารายณ์ธิเบศร์ วันนี้เขาตั้งใจว่าจะต้องอ่านให้จบ เขาอยากรู้ว่า เมื่อเจ้าชายน้อยพบพระบิดาแล้ว เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ดังนั้น พอกินอาหารเสร็จ แดนก็เข้าห้องหนังสือ หยิบหนังสือมาเปิดอ่านหน้าที่ครั่นไว้คนเดียว โดยไม่มีตากับยายอยู่ด้วย เขาเริ่มอ่านตอนที่พระนารายณ์ธิเบศร์สั่งทหารเด็กให้ไปจับพระไชยเชษฐ์มาลงโทษ ซึ่งสรุปความได้ว่า ......
     
      พวกทหารเด็ก ๆ ของเจ้าชายนารายณ์ธิเบศร์ช่วยกันหาเชือก หาผ้า วิ่งตรงไปยังพระไชยเชษฐ์ และพี่เลี้ยงทั้งสี่ แล้วบอกว่า พระนารายณ์ธิเบศร์ใหมาจับตัวไป พระไชยเชษฐ์อยากอยู่ใกล้ชิดพระนารายณ์ธิเบศร์ จึงยอมให้จับและพาตัวไป พอพบเจ้าชายน้อย พระไชยเชษฐ์ก็บอกว่า พระองค์นั้นนึกเอ็นดูหรอก จึงยืนดูอยู่ รักกันไว้ดีกว่าชังกันนะ ขออุ้มหน่อยได้ไหม แล้วก็คว้ามือเจ้าชายน้อยไว้ เจ้าชายน้อยโกรธต่อหาว่ารังแกเด็ก แล้วก็ไม่เข้าใกล้พระองค์ด้วย พระไชยเชษฐ์จึงว่า เพราะพระองค์ไม่เคยเห็นเด็กเล็ก ๆ มานานแล้ว จึงหยอกเล่นด้วยเอ็นดู เท่านั้น อย่าได้โกระเคืองเลย แล้วพระองค์ก็ให้พระพี่เลี้ยงนำขนมมาให้ แต่พระนารายณ์ธิเบศร์ปฏิเสธและกล่าวว่า ต่อให้หิวแทบตาย ก็ไม่กินของของใคร” พูดแล้วก็เดินเที่ยวเล่น ไม่สนใจ
      พระไชยเชษฐ์เห็นกิริยาของพระกุมารก็ยิ่งรักใคร่เอ็นดูมากขึ้น จึงแนะนำตนเองว่า เป็นกษัตริย์ครองเหมันต์ธานี ไม่ใช่คนพาลมาจากไหน ไม่มีลูก ไม่มีหลาย ไม่มีผู้สืบราชสมบัติ จึงอยากได้พระรารายณ์ธิเบศร์ไปเป็นพระโอรส จะได้ครอบครองเมืองในวันข้างหน้า ฝ่ายพระนารายณ์ธิเบศร์ก็โกรธ หาว่าพระไชยเชษฐ์เจ้าเล่ห์เพทุบายจะมาเป็นสามีแม่ของตน จึงท้าพระไชยเชษฐ์รบ แล้วก็ยิงธนูเข้าใส่ พระไชยเชษฐ์ทันที แต่ลูกธนูนั้น กลับกลายเป็นดอกไม้ หาได้ทำรายพระไชยเชษฐ์ไม่ ทำให้เจ้าชายน้อยยิ่งโกรธมากขึ้น

      แดนตื่นต้นจนหายใจไม่ทั่วท้อง เขาจึงอ่านต่อ พอสรุปความได้ว่า .....
     
      เมื่อพระไชยเชษฐ์เห็นลูกธนูของเจ้าชายน้อยกลายเป็นดอกไม้ ก็ทรงประหลาดพระทัย จึงทรงอธิษฐานก่อนที่จะยิงธนูของพระอง๕ไปใส่พระกุมารบ้างว่า หากพระกุมารมิใช่โอรสของนางสุวิญชา ก็ขอให้ธนูนี้จงสังหารให้ตาย แต่ถ้าหากใช่ก็ก็ขอให้ธนูนั้นกลายเป็นอาหารทิพย์ แล้วลูกธนูที่พระไชยเชษฐ์ยิ่งไปใส่พระนารายณ์ธิเบศร์ ก็กลับกลายเป็นอาหารมากมาย

      แดนละสายตาจากตัวหนังสือชั่วขณะ แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสองพ่อลูกที่ยิงธนูใส่กัน นอกจากจะไม่ทำร้ายกันแล้ว ยังกลับกลายเป็นดอกไม้และอาหารอีกต่างหาก เขาไม่เคยอ่านหรือพบเจอในหนังสือเล่มใดมาก่อนเลย และเขาก็คิดต่อไปว่า หากคนในโลกนี้ยิงดอกไม้ และขนมใส่กันแทนการยิงปืนและระเบิดจะวิเศษสักเพียงไหน แล้วแดนก็อ่านต่อ พอสรุปความได้ว่า .............

      เมื่อพระไชยเชษฐ์ เห็นว่าธนูที่พระองค์ทรงยิงไป กลายเป็นอาหารดั่งที่อธิษฐานไว้ จึงทิ้งธนูแล้ววิ่งไปสวมกอดพระกุมารทั้งยังเห็นแหวนที่พระองค์เคยมอบให้นางสุวิญชาด้วย พระองค์จึงบอกพระกุมารว่า ตนเป็นพ่อ หากมิเชื่อ ก็ถามพี่เลี้ยงดูได้ เพราะทุกคนรู้เรื่องทั้งหมดดี พระนารายณ์ธิเบศร์จึงถามพระพี่เลี้ยงของพระไชยเษฐ์ ก็ได้ความจริงทั้งหมด จึงมีความยินดียิ่งนัก เข้าไปกราบพระไชยเชษฐ์ แล้วทูลถามเรื่องราวที่ผ่านมา พระไชยเชษฐ์จึงเล่าความเป็นมาทั้งหมดให้ฟัง แล้วก็บอกว่าท้าวสิงหลยังโกรธเคืองพระองค์อยู่ อยากจะเข้าไปเฝ้าท้าวสิงหล และอยากพบนางสุวิญชาด้วย จึงขอให้ลูกช่วย พระนารายณ์ธิเบศร์จึงพาพระไชยเชษฐ์เข้าเมือง โดยให้พระไชยเศษฐ์แปลงพระองค์เป็นคนธรรมดา พากันเดินทางไปถึงประตูเมือง พระนารายณ์ธิเบศร์ให้พระไชยเษฐ์และพี่เลี้ยงทั้งสี่รออยู่ก่อน โดยฝากนายประตูไว้ ส่วนประองค์จะไปเฝ้าพระจ้าตา และแม่ แล้วจะรีบกลับมาหา

      เมื่อนึกถึงตอนจบที่มีความสุขแล้ว แดนก็รู้สึกโล่งใจ แล้วเขาก็เกิดความคิดบางอย่างขึ้นมา เขาเก็บหนังสือแล้วรีบหากระดาษกับดินสอมาคัดลายมืออย่างตั้งใจเพื่อให้พ่อ แม่ และพี่เดือน อ่าน แดนคัดลายมือได้สวย ตัวหนังสือบรรจงและเป็นระเบียบ มีช่องไฟสม่ำเสมอ ความว่า ......

            ถ้ายิงลูกธนูออกไป
            กลายเป็นดอกไม้
            ใครรู้บ้างไหม
            ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
            ถ้าแผลงศรออกไป
            กลายเป็นขนมและผลไม้
            ใครรู้บ้างไหม
            ว่าอะไรจะเกิดขึ้น