วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Blog เพื่อนการศึกษา

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5)ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5


ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 90 (ปริมาตรของรูปทรง - ลักษณะของรูปทรง)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 90 (ปริมาตรของรูปทรง - ลักษณะของรูปทรง)ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 89 (ปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยม - โจทย์ปัญหารูปทรงสี่เหลี่ยม)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 89 (ปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยม - โจทย์ปัญหารูปทรงสี่เหลี่ยม)


ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 88 (ปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยม - เปรียบเทียบการวัดปริมาตร)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 88 (ปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยม - เปรียบเทียบการวัดปริมาตร)
ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 87 (ปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยม - หาปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยม -2)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 87 (ปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยม - หาปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยม -2)


ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 86 (ปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยม - หาปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยม)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 86 (ปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยม - หาปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยม)ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 85 (รูปเรขาคณิตสามมิติ - รูปทรง)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 85 (รูปเรขาคณิตสามมิติ - รูปทรง)
ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 84 (รูปวงกลม - สร้างรูปวงกลม)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 84 (รูปวงกลม - สร้างรูปวงกลม)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 83 (รูปวงกลม - ส่วนประกอบของรูปวงกลม)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 83 (รูปวงกลม - ส่วนประกอบของรูปวงกลม)


ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 82 (รูปวงกลม - วาดรูปวงกลม)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 82 (รูปวงกลม - วาดรูปวงกลม)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 81 (รูปสามเหลี่ยม - สร้างรูปสามเหลี่ยม)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 81 (รูปสามเหลี่ยม - สร้างรูปสามเหลี่ยม)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 80 (รูปสามเหลี่ยม - ขนาดของมุมของรูปสามเหลี่ยม)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 80 (รูปสามเหลี่ยม - ขนาดของมุมของรูปสามเหลี่ยม)


ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 79 (รูปสามเหลี่ยม - มุมของรูปสามเหลี่ยม)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 79 (รูปสามเหลี่ยม - มุมของรูปสามเหลี่ยม)
ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 78 (รูปสามเหลี่ยม - ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 78 (รูปสามเหลี่ยม - ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม)


ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 77 (รูปสามเหลี่ยม - ชื่อของรูปสามเหลี่ยม)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 77 (รูปสามเหลี่ยม - ชื่อของรูปสามเหลี่ยม)
ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 76 (รูปสี่เหลี่ยม - โจทย์ปัญหารูปสี่เหลี่ยม หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 76 (รูปสี่เหลี่ยม - โจทย์ปัญหารูปสี่เหลี่ยม หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม)ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 75 (รูปสี่เหลี่ยม - โจทย์ปัญหารูปสี่เหลี่ยม หาความยาวรอบรูปของพื้นที่)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 75 (รูปสี่เหลี่ยม - โจทย์ปัญหารูปสี่เหลี่ยม หาความยาวรอบรูปของพื้นที่)


ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 74 (รูปสี่เหลี่ยม - โจทย์ปัญหารูปสี่เหลี่ยม)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 74 (รูปสี่เหลี่ยม - โจทย์ปัญหารูปสี่เหลี่ยม)
ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 73 (รูปสี่เหลี่ยม - หาความยาวของรูปสี่เหลี่ยม)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 73 (รูปสี่เหลี่ยม - หาความยาวของรูปสี่เหลี่ยม)
ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 72 (รูปสี่เหลี่ยม - สร้างรูปสี่เหลี่ยม)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 72 (รูปสี่เหลี่ยม - สร้างรูปสี่เหลี่ยม)


ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 71 (รูปสี่เหลี่ยม - ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิด)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 71 (รูปสี่เหลี่ยม - ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิด)


วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 70 (รูปสี่เหลี่ยม - แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 70 (รูปสี่เหลี่ยม - แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม)ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 69 (บทประยุกต์ - โจทย์ปัญหาเปอร์เซ็นต์ และร้อยละ -3)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 69 (บทประยุกต์ - โจทย์ปัญหาเปอร์เซ็นต์ และร้อยละ -3)ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 68 (บทประยุกต์ - โจทย​์ปัญหาเปอร์เซ็นต์ และร้อยละ -2)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 68 (บทประยุกต์ - โจทย​์ปัญหาเปอร์เซ็นต์ และร้อยละ -2)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 67 (บทประยุกต์ - โจทย์ปัญหาเปอร์เซ็นต์ และร้อยละ -1)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 67 (บทประยุกต์ - โจทย์ปัญหาเปอร์เซ็นต์ และร้อยละ -1)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 66 (บทประยุกต์ - เปอร์เซ็นต์)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 66 (บทประยุกต์ - เปอร์เซ็นต์)
ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 65 (บทประยุกต์ - คิดราคาจากส่วนลดเปอร์เซ็นต์)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่  65 (บทประยุกต์ - คิดราคาจากส่วนลดเปอร์เซ็นต์)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 64 (บทประยุกต์ - คิดราคาจากเปอร์เซ็นต์)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 64 (บทประยุกต์ - คิดราคาจากเปอร์เซ็นต์)ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 63 (บทประยุกต์ - โจทย์ปัญหาร้อยละ)

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5 (คณิตศาสตร์ ป.5) - แบบฝึกหัดชุดที่ 63 (บทประยุกต์ - โจทย์ปัญหาร้อยละ)