วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

Blog เพื่อนการศึกษา

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

***คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที - วรรณคดีลำนำ และหลักภาษา)***

***คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที - วรรณคดีลำนำ และหลักภาษา)***

ภาษาพาที

วรรณคดีลำนำ
*** แนวข้อสอบปลายภาค ชุดที่2


***คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบปลายภาคเรียน (ภาษาพาที - วรรณคดีลำนำ และหลักภาษา) -***

***คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบปลายภาคเรียน (ภาษาพาที - วรรณคดีลำนำ และหลักภาษา) -***

***คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - ข้อสอบท้ายบทเรียน (ภาษาพาที - วรรณคดีลำนำ และหลักภาษา)***

***คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - ข้อสอบท้ายบทเรียน (ภาษาพาที - วรรณคดีลำนำ และหลักภาษา)***

ภาษาพาที

วรรณคดีลำนำ

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - แนวข้อสอบชุดที่ 2

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - แนวข้อสอบชุดที่ 2
คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - แนวข้อสอบชุดที่ 1

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - แนวข้อสอบชุดที่ 1
คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 8 กระต่ายกับเต่า (แบบทดสอบ)

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 8 กระต่ายกับเต่า (แบบทดสอบ)คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 8 กระต่ายกับเต่า (สรุปเนื้อหา)

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 8 กระต่ายกับเต่า (สรุปเนื้อหา)วรรณคดีลำนำ - บทที่ 8 กระต่าย กับ เต่า 

สรุปเนื้อเรื่อง


    เต่า ขาสั้น เดินช้า กระต่าย ขายาว วิ่งเร็ว แต่ทั้งคู่วิ่งแข่งกันได้ในนิทานอีสป เรื่องมีอยู่ว่า
    กระต่ายเห็นเต่าขาสั้น เดินช้า ก็หัวร่อ เยาะ เต่าจึงท้ากระต่าย เดินแข่งกัน เพราะอยากลองดี แม้กระต่ายจะวิ่งเร็วราวกะลมพัด ก็ตาม กระต่ายจึงรับคำท้าของเต่าด้วยความกระหยิ่มใจ เพราะคิดว่า ตนชนะแน่ ทั้งคู่จึงพากันไปหาหมาจิ้งจอกให้เป็นเป็นผู้เลือกทางที่จะแข่ง และเป็นผู้ตัดสินอยู่ปลายทางด้วย
    พอถึงวันแข่ง เต่าก็เริ่มต้นออกเดินก้มหน้า คลานลัดตัดตรงไป จนถึงปลายทางด้วยความตั้งใจ แต่กระต่ายนั้นถือดี และชะล่าใจว่าตนวิ่งเร็วกว่า จึงหยุดนอนหลับ พอตื่นขึ้นมาก็รีบกระโจนไปโดยเร็ว แต่เต่าถึงเส้นชัยก่อนเสียแล้ว
คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 7 แมวเหมียว (แบบทดสอบ)

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 7 แมวเหมียว (แบบทดสอบ)

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 7 แมวเหมียว (สรุปเนื้อเรื่อง)

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 7 แมวเหมียว (สรุปเนื้อเรื่อง)

Download - เนื้อหา (PDF File)
วรรณคดีลำนำ - บทที่ 7 แมวเหมียว 

สรุปเนื้อเรื่อง


    ที่บ้านฉัน มีแมวเป็นเพื่อน ฉันรักแมว แมวร้องเหมียว เหมียว และชอบไล่จับหนู เพราะหนูกลัวแมว ฉันให้อาหารแมวทุกวัน ฉันชอบร้องเพลงของแมว
    เรามาดูตัวอย่างแมวจาก บทอาขยาน แมวเอ๋ยแมวเหมียว ที่สรุปเนื้อหาได้ว่า แมวมีรูปร่างประเปรียว พอเราเรียก เหมียว เหมียว มันก็จะมาหา มาเคล้าแข้ง เคล้าขา น่าเอ็นดู มันรักและกตัญญู ต่อเจ้าของด้วยการจับหนูให้ เราควรดูแมวไว้เป็นตัวอย่าง
คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 6 ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน (แบบทดสอบ)

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 6 ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน (แบบทดสอบ)
คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 6 ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน (สรูปเนื้อเรื่อง)

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 6 ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน (สรูปเนื้อเรื่อง)

Download - เนื้อหา (PDF File)

วรรณคดีลำนำ - บทที่ 6 ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน 

สรุปเนื้อเรื่อง


    กล่าวถึง ไก่ ใน เล้า ออกไข่ฟองใหญ่ ไข่ไก่ มีลักษณะ กลม รี พอเรานำมาตั้งเล่น มันจึงหกคะเมนกลิ้งไปเป็นที่น่าขำ ควรตั้งใจเล่าเรียน เขียนอ่าน ก ข ก กา กัน จะดีเสียกว่า
    ดังในบทอาขยาน ตั้ง เอ๋ย ตั้ง ไข่” ที่สรุปเนื้อหาได้ว่า “การนำไข่มาตั้งนั้น เสียเวลาเปล่า ถ้าตั้งแล้วล้ม หากไม่แตก ก็เอามาต้มกินได้ แต่ถ้าแตก ก็อด ควรตั้งใจอ่านเขียน เรียนหนังสือ ดีกว่า

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 5 เรารักเมืองไทย (แบบทดสอบ)

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 5 เรารักเมืองไทย (แบบทดสอบ)
คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 5 เรารักเมืองไทย (สรูปเนื้อเรื่อง)

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 5 เรารักเมืองไทย (สรูปเนื้อเรื่อง)


Download - เนื้อหา (PDF File)

วรรณคดีลำนำ - บทที่ 5 เรารักเมืองไทย 

สรุปเนื้อเรื่อง


    ฉันและเธอ ต่างก็เป็นคนไทย เหมือนกัน ไม่ว่าจะอยู่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน หรือภาคใต้ เราก็ควรจะรักกันไว้
    เรารักธงไทย และประเทศไทย เราจึงควรมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ต่อกันดังบทอาขยาน รักเมืองไทย ซึ่งมีเนื้อหาพอสรุปได้ว่า
    คนไทย นี้ดี รักกันเหมือนพี่น้อง เมืองไทย เป็นเมืองทองของคนไทย คนไทยเข้มแข็ง สามัคคี และรักชาติ ธงไตรรงค์องไทย มีสามสี แทนสิ่งที่ควรบูชา คือ สีแดง แทนชาติ สีขาว แทนศาสนา สีน้ำเงิน แทนพระมหากษัตริย์ คนไทยรักเพื่อนบ้าน ไม่รุกรานใคร แต่ยามที่บ้านเมืองมีภัย คนไทยก็จะร่วมกันป้องกัน เพราะรักในท้องถิ่นของตน
    ฉันและเธอต่างก็เป็นคนไทย จึงควรยิ้มแย้มให้กัน ไม่โกรธ ไม่เกลียดกัน เพราะ เรารักเมืองไทย

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 4 ฝนตก แดดออก (แบบทดสอบ)

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 4 ฝนตก แดดออก (แบบทดสอบ)คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 4 ฝนตก แดดออก (สรูปเนื้อเรื่อง)

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 4 ฝนตก แดดออก (สรูปเนื้อเรื่อง)

Download - เนื้อหา (PDF File)
วรรณคดีลำนำ - บทที่ 4 ฝนตก แดดออก 

สรุปเนื้อเรื่อง


    ฉันชอบสายฝน ขอบแดดจ้า ท้องฟ้าสวยสดใส ฝนตก แดดออก นกกระจอกบินไป ดังใน บทอาขยาน ฝนตก แดดออก ที่สรุปเนื้อหาได้ว่า “ฝนตก แดดออก นกกระจอก แปลกใจ จึงบินไปแบบไม่รู้หนทาง พอพบต้นมะพร้าว จึงขอพักหลบฝน พอหายเหนื่อย จึงจะบินต่อ และก็ไม่ลืมที่จะของใจต้นมะพร้าวด้วยสำนึกในบุญคุณ
    ฝนตก แดดออก นกกระจอก บินมา ฟ้าใสแดดจ้า เรามาร้องเพลงให้ครื้นเครงหัวใจกันเถอะ

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 3 ของเธอ ของฉัน (แบบทดสอบ)

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 3 ของเธอ ของฉัน (แบบทดสอบ)
คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 3 ของเธอ ของฉัน (สรูปเนื้อเรื่อง)

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 3 ของเธอ ของฉัน (สรูปเนื้อเรื่อง)

Download - เนื้อหา (PDF File)

วรรณคดีลำนำ - บทที่ 3 ของเธอ ของฉัน 

สรุปเนื้อเรื่อง


    ฉัน และ เธอ เป็นเพื่อนกัน มีของเล่น ของใช้ เราก็แบ่งกันเล่น แบ่งกันใช้ ดังในบทอาขยาน นี่ ของ ของ เธอ” ที่สรุปเนื้อหาได้ว่า ถ้าของของเธอ กับของ ของฉัน เกิดสับเปลี่ยนกัน ฉันจะเอา ของ ของเธอมาคืนให้ หรือ ถ้าเธอทำของตก แล้วฉันเก็บได้ ฉันก็จะนำมาให้เธอ
    เพราะเราเป็นเพื่อนกัน

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 2 มาเล่นกันไหม (แบบทดสอบ)

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 2 มาเล่นกันไหม (แบบทดสอบ)คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 2 มาเล่นกันไหม (สรุปเนื้อเรื่อง)

คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาภาษาไทย - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 2 มาเล่นกันไหม (สรุปเนื้อเรื่อง)


Download - เนื้อหา (PDF File)วรรณคดีลำนำ - บทที่ 2 มาเล่นกันไหม 

สรุปเนื้อเรื่อง


    มาเล่นกันไหม ฉันเป็นแม่ไก่ เธอเป็นลูกไก่ เดินตามแม่ไก่ไปหากิน คล้ายเพลงร้องเล่น กุ๊ก กุ๊ก ไก่” ที่สรุปเนื้อหาได้ว่า แม่ไก่ เลี้ยงลูกมาจนโต ไม่มีนมให้กิน พอลูกร้องเจี๊ยบ ๆ แม่ก็จะเรียกไปคุ้ยเขี่ยดิน หากินกันตามประสา
    มาเล่นกันไหม เล่นเป็นงูใหญ่ พาไปกินน้ำในบ่อโศก บ่อหิน บ่อดิน บ่อทราย กินแล้วโยกย้าย บินไปบินมา คล้ายเพลงร้องเล่น แม่งูเอ๋ย” ที่สรุปเนื้อหาได้ว่า พ่องูถาม แม่งูเอ๋ย กินน้ำบ่อไหน” ถ้าแม่งูตอบว่า กินน้ำบ่อทราย ก็ทำท่าย้ายไป ย้ายมา กินน้ำบ่อโศก” ก็ทำท่า โยกไป โยกมา “กินน้ำบ่อหิน ก็ทำท่า บินไปบินมา แล้วสุดท้าย พ่องูก็จะบอกว่า กินหัวกินหาง กินกลางตลอดตัว””