วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Blog เพื่อนการศึกษา

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้

วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.3คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.3คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.3 - แบบทดสอบทบทวนก่อนสอบ

คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.3 - แบบทดสอบทบทวนก่อนสอบ
คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.3 - แบบทดสอบบทที่ 12 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.3 - แบบทดสอบบทที่ 12 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.3 - แบบทดสอบบทที่ 11 จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม

คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.3 - แบบทดสอบบทที่ 11 จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม

คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.3 - แบบทดสอบบทที่ 10 รูปเรขาคณิต

คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.3 - แบบทดสอบบทที่ 10 รูปเรขาคณิต
คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.3 - แบบทดสอบบทที่ 9 เงิน และการบันทึกรายรับรายจ่าย

คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.3 - แบบทดสอบบทที่ 9 เงิน และการบันทึกรายรับรายจ่าย
คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.3 - แบบทดสอบบทที่ 8 การหาร

คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.3 - แบบทดสอบบทที่ 8 การหาร


คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.3 - แบบทดสอบบทที่ 7 การคูณ

คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.3 - แบบทดสอบบทที่ 7 การคูณ