ป.2


รวมแบบฝึกหัด และ แบบทดสอบ รวมทั้งเนื้อหา ครบทุกรายวิชา ของประถม 1


 • ภาษาไทย 
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 - วิชาภาษาไทย 
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 (ปลายภาค) - วิชาภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 - วิชาสังคมศึกษา
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา

 • การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 (ปลายภาค) - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี


1 ความคิดเห็น: