อนุบาล
แบบฝึกหัดภาษาอังฤษอนุบาล

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ สำหรับอนุบาล

แบบทดสอบเตรียม ป.1 ทั้งหมด 33 ชุด (ขาดชุดที่ 2) ... อาจจะซ้ำกันบ้าง เพราะรวบรวมมาจากหลาย ๆ ที่ค่ะ

ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 1
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 3
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 4
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 5
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 6
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 7
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 8
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 9
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 10
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 11
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 12
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 13
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 14
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 15
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 16
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 17
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 18
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 19
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 20
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 21
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 22
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 23
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 24
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 25
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 26
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 27
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 28
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 29
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 30
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 31
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 32
ตัวอย่างข้อสอบ ชุดที่ 33

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น