วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลย)


1 ความคิดเห็น:

  1. As claimed by Stanford Medical, It is indeed the one and ONLY reason this country's women get to live 10 years more and weigh 42 lbs lighter than us.

    (And realistically, it is not related to genetics or some secret-exercise and really, EVERYTHING to do with "how" they are eating.)

    P.S, I said "HOW", and not "what"...

    Tap on this link to find out if this little questionnaire can help you find out your real weight loss potential

    ตอบลบ