วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์***


  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 3 สารและสมบัติของสาร
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 พลังงานรอบตัวเรา
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 วิทยาศาสตร์ (เฉลย)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น