วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาภาษาไทย***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาภาษาไทย***
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาไทย หน่วยที่ 1
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาไทย หน่วยที่ 2
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาไทย หน่วยที่ 3
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาไทย หน่วยที่ 4
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาไทย หน่วยที่ 5
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาไทย หน่วยที่ 6
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาไทย หน่วยที่ 7
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาไทย หน่วยที่ 8
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาไทย หน่วยที่ 9
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาไทย หน่วยที่ 10
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาไทย หน่วยที่ 11
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาไทย หน่วยที่ 12
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาไทย หน่วยที่ 13
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาไทย หน่วยที่ 14
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาไทย หน่วยที่ 15
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาไทย (เฉลย)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น