วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

***ข้อสอบมาตรฐาน ชั้น ป.1 วิชาภาษาอังกฤษ***

***ข้อสอบมาตรฐาน ชั้น ป.1 วิชาภาษาอังกฤษ***
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 1
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 2
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 3
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 4
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 5
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 6
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 7
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 8
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ภาษาอังกฤษ (เฉลย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น