วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - สุขศึกษา และพลศึกษา***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - สุขศึกษา และพลศึกษา***

  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องที่ 1 ร่างกายของเรา
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องที่ 2 การดูแลตนเอง
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องที่ 3 สุขภาพใกล้ตัว
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องที่ 5 โรคและยา
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องที่ 6 มั่นใจในการเคลื่อนไหว
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องที่ 7 พัฒนาการเคลื่อนไหว
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องที่ 8 การละเล่น
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องที่ 9 สร้างเสริมสุขภาพ
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 สุขศึกษาและพลศึกษา (เฉลย) ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น