วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

science-p1-lesson5-ex2

ใบงานทบทวนความจำ - วิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) บทที่ 5 แรง - แรงทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น